فناوری اطلاعات

به مناسبت هفته جهانی فضا برگزار می شود: سمینار آشنایی با فضا

منبع: سازمان فضایی ایران
 
 مدیریت کار آفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه گیلان با همکاری انجمن علمی مهندسی مکانیک هوافضا و انجمن نجوم دانشگاه گیلان با حمایت سازمان فضایی ایران به مناسبت هفته جهانی فضا سمینار "آشنایی با فضا" را برگزار می کند.
 
زمان : شنبه ۱۳ مهرماه ۱۳۹۸ از ساعت  ۱۴ لغایت :۱۵:۳۰
مکان: دانشگاه گیلان- سالن شهید نورانی

​​