فناوری اطلاعات

کارگاه دانشجویی "سنجش از دور راداری"

منبع: سازمان فضایی ایران
 
به مناسبت هفته جهانی فضا کارگاه دانشجویی "سنجش از دور راداری" برگزار می شود.
 
زمان: 14 و 15 مهرماه 1398- ساعت 9 الی 17
 
مکان: خیابان شریعتی - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- ورودی شماره 1- سالن الغدیر

​​