فناوری اطلاعات

رویداد اقلیم فضایی، از ما تا ستارگان

منبع: سازمان فضایی ایران
 
رویداد اقلیم فضایی، از ما تا ستارگان از سری برنامه های هفته جهانی فضا با همکاری مشترک سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی برگزار خواهد شد.
رویداد اقلیم فضایی، از ما تا ستارگان در تاریخ ۱۷ مهرماه در محل سالن آمفی تئاتر پژوهشکده سامانه های ماهواره برگزار خواهد شد.
موضوع Space weather یا اقلیم فضایی که گاهی به‌صورت آب‌وهوای فضایی ترجمه می‌شود یکی از شاخه‌های مطالعاتی در حوزه فیزیک خورشید و فیزیک فضای بین‌سیاره‌ای است و وظیفه آن مطالعه اثرات فعالیت‌های خورشیدی، ذرات‌ کیهانی و پدیده‌های محلی نجومی و یا مخاطرات ناشی از مصنوعات فضایی بر محیط و اقلیم پیرامونی یک سیاره است. این علم به مطالعه اثرات رویدادهای می‌پردازد که در فضا رخ می‌دهند و می‌توانند تهدیدی برای زندگی انسان‌ها باشند و فنّاوری‌های نوین را مختل و یا غیر‌قبال استفاده کنند و باعث آسیب رساندن به زیرساخت‌ها شوند. همچنین به علت برهم کنش میدان مغناطیسی زمین و لایه‌های فوقانی جو با این وقایع، اثراتی مهم بر اقلیم و آب‌وهوا در سطح زمین دارند. به دلیل تاثیرات گسترده، موضوع اقلیم فضایی مورد توجه نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های فضایی و دولت‌ها در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است. در رویداد «اقلیم فضایی؛ از ما تا ستارگان» درباره اهمیت و ابعاد علمی و فناورانه این موضوع و برنامه‌های پیش رو در جهان و ایران صحبت خواهد شد.
 
محورهای رویداد:
تاثیر رویدادهای اقلیم فضایی بر فناوری ها و اقتصاد فضا
اهمیت فیزیک خورشید و فضا در اکتشافات فضایی و توسعه پایدار
اقلیم فضایی، مخاطرات ماورا جو و زندگی ها
فعالیت های جهانی و اقدامات ملی در زمینه اقلیم فضایی

​​