فناوری اطلاعات

ویژه برنامه دانشگاه صنعتی امیر کبیر با حضور فضانورد کشور قزاقستان

منبع: سازمان فضایی ایران
 
ویژه برنامه دانشگاه صنعتی امیر کبیر از سری برنامه های هفته جهانی فضا با همکاری مشترک سازمان فضایی ایران و دانشگاه امیر کبیر با حضور فضانورد نامدار قزاقستان آقای تلگت موسابایف برگزار خواهد شد.
 ویژه برنامه دانشگاه صنعتی امیر کبیر از سری برنامه های هفته جهانی فضا با همکاری مشترک سازمان فضایی ایران و دانشگاه دانشگاه امیر کبیر با حضور فضانورد نامدار قزاقستان آقای تلگت موسابایف برگزار خواهد شد.
 
زمان : ۱۳ مهرماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۳الی ۱۷
مکان : دانشگاه صنعتی امیر کبیر- سالن احتماعات دانشکده مهندسی هوافضا
 

​​