فناوری اطلاعات

مسابقه عکاسی با موضوع " شهر زیر نور ماه" برگزار می شود

منبع: سازمان فضایی ایران
 
سازمان فضایی ایران به مناسبت هفته جهانی فضا مسابقه عکاسی با موضوع " شهر زیر نور ماه" را در دو بخش عکاسی با دوربین و تلفن همراه برگزار می کند.
عکس های خود را با #شهر_ زیر_ نور_ماه در فضای مجازی منتشر کنید و یا به آدرس پست الکترونیکی infoisa.ir ارسال نمایید.
هر شب عکس منتخب در صفحه رسمی اینستاگرام سازمان فضایی ایران به نشانی iranian_space_agency  به نمایش گذاشته خواهد شد.
انتخاب عکس ها: اسد الله قمری نژاد

​​