فناوری اطلاعات

رویداد نوآوری حوزه فضا با محویت منظومه فضایی

منبع: سازمان فضایی ایران
 
 همزمان با هفته جهانی فضا،دانشگاه صنعتی مالک اشتر  با همکاری سازمان فضایی ایران رویداد نوآوری حوزه فضا رابا محویت منظومه فضایی در تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۳۹۸ برگزار می کند.
 
مکان: دانشگاه صنعتی مالک اشتر- سالن امیر کبیر

​​