فناوری اطلاعات

ویژه برنامه هفته جهانی فضا با عنوان "ماه، دروازه ای به سوی ستارگان"

منبع: سازمان فضایی ایران
 همزمان با هفته جهانی فضا، کانون نجوم دانشگاه سیستان و بلو چستان با همکاری سازمان فضایی ایران ویژه برنامه "
ماه دروازه ای به سوی ستارگان" را در تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۳۹۸ برگزار می کند.
مکان: دانشگاه سیستان و بلوچستان-

​​