تلفن همراه

۳ مرکز مخابراتی مرحوم نهری، شهید اکبری و شهید رمضانی توسعه می یابد

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی مرحوم نهری، شهید اکبری و شهید رمضانی از تاریخ ۱۴ مهر ماه آغاز می شود.
 
با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات مرحوم نهری با پیش شماره های ۸۸۰۷ الی ۸۸۰۹، ۸۸۳۶ الی ۸۸۳۸، ۸۸۵۶ الی ۸۸۵۹، ۸۶۱۲ در محدوده بلوار فرحزادی، بلوار دادمان، درختی، برج سپهر و در مرکز مخابرات شهید اکبری با       پیش شماره های ۷۷۳۲ الی ۷۷۳۵، ۷۷۹۶، ۷۷۱۱، ۷۷۱۲، ۷۷۷۸، ۷۷۷۹، ۷۶۷۹ در محدوده خیابان های ۲۱ احسان، امیر شرقی، اتحاد به مدت ۷۲ ساعت و در مرکز مخابرات شهید رمضانی از ساعت ۲۴ به مدت ۴ ساعت با اختلال همراه است.

​​