تلفن همراه

قاچاقچیان گوشی مترصد سوءاستفاده از اطلاعات زائران اربعین

منبع: خبرگزاری مهر
سامانه اطلاع رسانی ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه نسبت به سوءاستفاده قاچاقچیان گوشی از اطلاعات زائران اربعین هشدار داد.
 
 
سامانه اطلاع رسانی همتا اعلام کرد: قاچاقچیان گوشی تلفن همراه مترصد سوءاستفاده از اطلاعات زائران اربعین هستند.
 
زائران اربعین توجه داشته باشند که فروش اطلاعات هویتی خود به افراد غیر، جهت ثبت مسافری گوشی‌های قاچاق، غیرقانونی است.
 
همچنین ۹ تن از مراجع معظم تقلید، هرگونه خرید و فروش اطلاعات مسافران برای ثبت گوشی‌های قاچاق را غیرشرعی اعلام کرده‌اند.
 
از این رو توصیه می شود که زائران، اطلاعات هویتی گذرنامه خود را در اختیار افراد ناشناس برای ثبت گوشی مسافری قرار ندهند.

​​