تلفن همراه

توجه به کیفیت ارتباط مهمترین مطالبه مردم از وزارت ارتباطات

منبع: خبرگزاری فارس
توجه به کیفیت ارتباطات در کنار کمیت مهمترین اولویتی است که مردم برای این وزارتخانه در نظر گرفته اند. ساماندهی یا تعطیلی خدمات ارزش افزوده و گسترش ارتباطات روستایی نیز از گزینه‌هایی است که مردم به آن رأی دادند.
 
 
 مطالبات مردم از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس نظرسنجی صورت گرفته در سایت این وزارتخانه به موضوع کیفیت ارتباطات و توجه به هزینه‌های آن مربوط می‌شود.
 
بر این اساس، توجه به کیفیت ارتباطات در کنار کمیت مهمترین اولویتی است که مردم برای این وزارتخانه در نظر گرفته اند.ساماندهی یا تعطیلی خدمات ارزش افزوده و گسترش ارتباطات روستایی نیز از گزینه‌هایی است که مردم به آن رأی دادند.
 
 
همچنین هوشمندسازی مدارس با درصدی زیر ۵ درصد در چهارمین اولویت قرار دارد.

​​