تلفن همراه

۲ مرکز مخابراتی توسعه می یابد

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید رجایی و آزادگان از تاریخ ۲۱ مهر ماه آغاز می شود.
 
 با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید رجایی با پیش شماره های ۸۸۹۰ الی ۸۸۹۴، ۸۸۳۸، ۸۸۴۹، ۸۸۸۰، ۸۸۸۵، ۸۸۸۹ و ۸۶۰۳ در محدوده خیابان های زرتشت شرقی، کریم خان زند، شهید عضدی و حافظ به مدت ۷۲ ساعت و در مرکز مخابرات آزادگان از ساعت ۲۴ به مدت ۶ ساعت با اختلال همراه است.

​​