فناوری اطلاعات

انحصار از شبکه پست برداشته شد/برای ایجاد ثروت باید کارآفرینان را تکریم کرد

منبع: ایلنا
 
رئیس کمیسیون دانش‌بنیاد اتاق ایران گفت: پیشرفت در اقتصاد و کسب و کار زمانی به وجود می‌آید که منابع از دست دولت خارج شود و درآمد دولت منحصرا به مالیات شرکتها و کارآفرین‌ها محدود شود؛ آن زمان شاهد تکریم کارآفرینان در کشور خواهیم بود.
 
در مراسم آغاز به کار اولین اپراتور پست بخش خصوصی افشین کلاهی رئیس کمیسیون ارتباطات و دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران و استقبال از حضور بخش خصوصی در حوزه پست گفت: این حوزه‌ یکی از بخش‌هایی است که به درستی از ظرفیت‌های آن استفاده نشده است و اکنون که قرار است بخش خصوصی به عنوان رقیب در کنار دولت در آن فعالیت کند این بازار را جذاب می‌کند.
 
وی با اشاره به وجود انحصار در این حوزه گفت: ما در خروج از فضای انحصاری نیز عقب هستیم. در سالهای قبل پست یک سازمان انحصاری بود اما اکنون سیاستگذاران به این نتیجه رسیدند که برای پیشرفت در این حوزه باید به بخش خصوصی میدان داد، این در حالی است که همه می‌دانند که کار بخش خصوصی در این فضا که اصلی‌ترین رقیب آن دولت است چقدر سخت خواهد بود اما نتیجه نهایی این است که ما به زودی شاهد بهبود کیفیت در خدمات پستی خواهیم بود. امیدوارم که فضای کسب و کار نیز برای پست اول مناسب باشد و روال کار آنها به سبب بروکراسی‌های اداری به هم نریزد.
 
وی ادامه داد: پیشرفت در اقتصاد و کسب و کار زمانی به وجود می‌آید که منابع از دست دولت خارج شود و درآمد دولت منحصرا به مالیات شرکتها و کارآفرین‌ها محدود شود؛ آن زمان شاهد تکریم کارآفرینان در کشور خواهیم بود. این شرکتها هستند که ثروت ایجاد می‌کنند و باعث می‌شود کشورها به سمت توسعه حرکت کنند پس باید آنها را تکریم کرد.

​​