تلفن همراه

نحوه قفل کردن گوشی سن و جنسیت شما را مشخص می کند

منبع: خبرگزاری مهر
 
نتایج یک بررسی نشان می دهد شیوه قفل کردن گوشی های هوشمند توسط کاربران و نیز مدت زمان بازماندن و سپس بسته شدن قفل تلفن همراه، سن تدریجی افراد را مشخص می کند.
 
 به نقل از آسین ایج، این بررسی که توسط محققان دانشگاه بریتیش کلمبیا انجام شده، نشان می دهد افراد جوان و مسن از روش های متفاوتی برای قفل کردن گوشی خود استفاده می کنند.
 
هدف از انجام این مطالعه دستیابی به الگوهای مورد استفاده افراد مختلف برای قفل کردن گوشی هایشان بوده تا بر همین اساس شیوه های تازه ای برای ارتقای امنیت تلفن های همراه ابداع شود.
 
بر اساس همین بررسی افراد مسن کمتر از افراد جوان از گوشی های خود استفاده می کنند و از همین رو مدت زمان قفل ماندن نمایشگر گوشی های افراد سالمند بیشتر است. به بیان دیگر به ازای هر ده سال افزایش سن افراد از مدت زمان هر بار استفاده از گوشی ۲۵ درصد کاسته می شود.
 
لذا اگر یک فرد ۲۵ ساله بیست بار در روز از گوشی خود استفاده کند، این رقم در مورد یک فرد ۳۵ ساله به تنها ۱۵ بار در روز کاهش می یابد. این تحقیق با همکاری ۱۳۴ فرد داوطلب صورت گرفته که بین ۱۹ تا ۶۳ سال سن دارند و همگی دارای گوشی های اندرویدی بوده اند.
 
یک اپلیکیشن ویژه نیز بر روی گوشی های مذکور نصب شد تا عادات کاربری افراد در ارتباط با باز و بسته کردن قفل گوشی بررسی شود.
 
این اپلیکیشن نشان داد مردان بیشتر از روش قفل خودکار و پیش فرض گوشی استفاده می کنند، ولی زن ها تمایل دارند از روش های دستی و غیرخودکار برای قفل کردن گوشی استفاده کنند. زن ها همچنین در مقایسه با مردان مدت زمان بیشتری را پس از هر بار باز کردن قفل به استفاده از تلفن همراه اختصاص می دهند. اما وقتی سن و سال افراد بیشتر می شود وضعیت برعکس می شود و زنان ۵۰ سال به بالا در مقایسه با مردان ۵۰ سال به بالا کمتر از گوشی استفاده می کنند.

​​