فناوری اطلاعات

برون سپاری پروژه‌های پژوهشگاه فضایی برای همکاری با دانشگاه

منبع: خبرگزاری فارس
رئیس پژوهشگاه فضایی گفت: توانستیم با 9 دانشگاهی که در حوزه فناوری فضایی فعال هستند، ارتباط بگیریم و با ارجاع این نیازها به دانشگاه‌ها، هم برون سپاری پروژه‌ها را به انجام برسانیم و هم ارتباط صنعت و دانشگاه را تقویت کنیم.
 
 
حسین صمیمی رئیس پژوهشگاه فضایی اظهار کرد: پس از اینکه، نیازهای پژوهشگاه را در قالب درخت فناوری اجرایی کردیم، توانستیم، به طور کامل این نیازها را شناسایی کنیم و دانشگاه‌ها را نیز در جریان فعالیت ها و پروژه های پژوهشگاه قرار دهیم.
 
وی افزود: به این ترتیب، توانستیم با دانشگاه‌هایی که در حوزه فناوری فضایی فعال هستند، ارتباط بگیریم و با ارجاع این نیازها به دانشگاه‌ها، هم برون سپاری پروژه‌ها را به انجام برسانیم هم ارتباط صنعت و دانشگاه را تقویت کنیم.
 
 
رئیس پژوهشگاه فضایی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر با ۹ دانشگاه کشور، قراردادی را مبنی بر فعالیت مشترک به امضا رساندیم.
 
وی خاطرنشان کرد: با این کار تعداد زیدی از اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی از دانشگاه‌هایی نظیر دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علم و صنعت  با پژوهشگاه فضایی همکاری دارند.

​​