فناوری اطلاعات

مکانیزم نگهدارنده و رهایش چاقوی حرارتی ثبت اختراع شد

منبع: خبرگزاری مهر
 
مکانیزم نگهدارنده و رهایش چاقوی حرارتی به منظور نگهداری و رهایش تجهیزات نصب شده در ماهواره های مختلف، ثبت اختراع شد.
 
 به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، مکانیزم نگهدارنده و رهایش چاقوی حرارتی پژوهشگران پژوهشکده رانشگرهای فضایی، به عنوان طرح اختراعی در مرکز مالکیت فکری و اداره ثبت اختراعات ثبت شد و اعتبارسنجی این اختراع توسط سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به تایید رسید.
 
حسن رضایی حقیقت، ر ئیس پژوهشکده رانشگرهای فضایی پژوهشگاه فضایی ایران در مورد اهمیت این مکانیزم‌ گفت: هر ماهواره شامل مکانیزم‌هایی است که عملکردهای مورد نیاز ماموریت ماهواره را انجام می‌دهند. مکانیزم چاقوی حرارتی به طور گسترده در ماهواره‌های مختلف به منظور نگهداری و رهایش تجهیزات نصب شده از قبیل آرایه‌های خورشیدی، آنتن و... به کار می‌رود.
 
رئیس پژوهشکده رانشگرهای فضایی پژوهشگاه فضایی ایران، اظهار داشت: مکانیزم نگهدارنده و رهایش غیر انفجاری چاقوی حرارتی در مقایسه با مکانیزم‌های انفجاری به مشکل ناشی از شوک غلبه کرده و با وجود جرم کم، از استحکام بالایی در برابر بارهای مکانیکی برخوردار بوده و قابلیت اجرای چندین‌بار آزمون عملکردی قبل از پرتاب را دارد.
 
وی افزود: این مکانیزم، از محدوده دمای عملکردی وسیعی برخوردار است و به دلیل داشتن سیستم رهایش افزونه، قابلیت اطمینان بالایی دارد. افزون بر این‌، مکانیزم چاقوی حرارتی به ارتعاشات به وجود آمده حین پرتاب حساس نبوده و خطر باز شدن ناخواسته آن وجود ندارد.
 
رضایی حقیقت در خصوص موارد بهبود یافته در مقایسه با نمونه‌های خارجی، به مواردی همچون افزایش ۱۵ درصدی محدوده دمایی عملکردی مکانیزم، کاهش ۴۰ درصدی زمان رهایش و کاهش ۵ درصدی جرم و ابعاد مکانیزم اشاره کرد.

​​