فناوری اطلاعات

سند راهبردی فعالسازی صنعت بیمه در بخش فضایی کشور تدوین می شود

منبع: خبرگزاری مهر
 
رئیس سازمان فضایی ایران از پیگیری تدوین سند راهبردی فعالسازی صنعت بیمه در بخش فضایی کشور خبر داد.
 
 مرتضی براری در اینستاگرام نوشت: پیگیری ایجاد کد صنعت بخش فضایی کشور در تعامل با وزارت صمت به منظور ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز شکل گیری صنعت فضایی کشور از موارد مهمی بود که در جلسه با همکارانم در معاونت توسعه و برنامه ریزی راهبردی سازمان فضایی ایران بر آن تاکید داشتم.
 
رئیس سازمان فضایی ایران افزود: در این جلسه بر اجرای ۴ مورد تاکید و مقرر شد تحقق این موارد نیز در جلسات مستمری که با معاونت توسعه و برنامه ریزی راهبردی سازمان فضایی ایران برگزار می شود، مورد پایش قرار گیرد.
 
به گفته وی، تدوین سند راهبردی فعالسازی صنعت بیمه در بخش فضایی کشور و راهکارهای اجرایی آن و پیگیری تصویب ساختار سازمانی براساس بازنگری های صورت گرفته مبتنی بر توسعه زنجیره ارزش صنعت فضایی در تمامی ارکان آن از جمله این موارد است.
 
معاون وزیر ارتباطات بر تداوم حضور فعال سازمان فضایی ایران در جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارتقاء فعالیتهای سازمان در این حوزه از طریق اجرای برنامه های بهبود با مشارکت تمامی ارکان این سازمان تاکید کرد و تداوم حضور فعال سازمان فضایی در جایزه دولت الکترونیک و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی را از دیگر موارد مورد پیگیری برشمرد.

​​