فناوری اطلاعات

توسعه زیرساختی ماهواره‌ها و پرتابگر از برنامه‌های سازمان فضایی

منبع: خبرگزاری فارس
معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی گفت: توسعه زیرساخت‌ها، توسعه ماهواره‌های سنجشی، ساخت پرتابگر و سامانه های ترکیبی از محورهایی است که در برنامه‌های فضایی به آن تاکید شده است.
 
 
مرتضی براری معاون وزیر ورئیس سازمان فضایی با اشاره به برنامه‌های این سازمان در جهت تحقق اهداف فضایی ایران گفت: یکی از برنامه‌های توسعه فضایی از سال ۸۵ تا ۹۴ بود، برنامه ۱۰ساله دوم شامل ۷ سرفصل است.
 
وی اضافه کرد: توسعه زیرساخت ها و همچنین توسعه ماهواره های سنجشی  وساخت پرتابگر و سامانه های ترکیبی از محورهایی است که در برنامه‌های فضایی به آن تاکید شده است.
 
 
معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی کشور ادامه داد: در کنار برنامه ده ساله دوم اهدافی در برنامه ششم توسعه کشور برای توسعه صنعت فضایی دیده شده که برای آنها نیز برنامه ریزی کردیم.
 
وی در پایان خاطر نشان کرد: تمامی نهادهای اجرایی در حوزه صنعت فضایی بر اساس این برنامه ها با هم همکاری دارند و به دنبال این هستیم تا بتوانیم ماهواره سنجشی با دقت یک متر در مدار قرار دهیم.

​​