فناوری اطلاعات

ارائه قبوض الکترونیکی در سامانه کارپوشه ملی ایرانیان

منبع: خبرگزاری فارس
 
معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پست گفت: سامانه کارپوشه ملی ایرانیان در نظر دارد به صورت پایلوت قبض تلفن همراه و ثابت رابه صورت الکترونیکی را در اختیار شهروندان قرار دهد.
 
حسین نعمتی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پست درباره عملکرد کارپوشه ملی ایرانیان توضیح داد: سازمان فناوری اطلاعات ظرفیت بسیار مناسبی دارد و ما به دنبال این بودیم که از این ظرفیت استفاده کنیم چراکه  این مجموعه یک مجموعه توسعه یافته است و عملا خودش نمی تواند فعالیت اجرایی داشته باشد.
 
وی افزود: به همین دلیل توافق کردیم تا با همکاری یکدیگر سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را ایجاد کرده و از ظرفیت‌های سازمان فناوری اطلاعات استفاده کنیم.
 
 
استفاده از ظرفیت کارپوشه ملی ایرانیان
 
معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پست ایران در ادامه گفت: می‌توانیم با این سامانه برخی از سرویس‌هایی که در سطح شبکه پستی کشور وجود دارد را برای ارائه خدماتی به مردم آماده کنیم.
 
نعمتی تصریح کرد: قبض تلفن همراه و ثابت حذف شده است و سامانه کارپوشه ملی ایرانیان در نظر دارد به صورت پایلوت قبض الکترونیکی را در اختیار شهروندان قرار دهد.
 
وی خاطرنشان کرد: به این ترتیب مردم می توانند از آخرین وضعیت قبوض خود به صورت الکترونیکی مطلع شوند.

​​