تلفن همراه

۴ مرکز مخابراتی توسعه می یابد

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید مدنی، حافظ، سلمان فارسی، ولی عصر (عج) از تاریخ ۱۳ آبان ماه آغاز می شود.
 
 با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید مدنی با پیش شماره های ۸۸۹۵ الی ۸۸۹۹، ۸۸۳۹ در محدوده خیابان های فاطمی، فتحی شقاقی، ولی عصر، چهل ستون و در مرکز مخابرات حافظ با پیش شماره های ۶۶۷۰ الی ۶۶۷۶ در محدوده خیابان فردوسی، ساختمان مرکزی بانک ملی و در مرکز مخابرات سلمان فارسی با پیش شماره های ۲۲۰۶ الی ۲۲۰۹، ۲۲۳۴ الی ۲۲۳۸، ۲۲۱۱ الی ۲۲۱۴، ۲۶۷۴، ۲۶۷۶، ۲۶۳۵، ۲۶۴۱ در محدوده خیابان های فخار مقدم، فرحزادی به مدت ۷۲ ساعت و در مرکز مخابرات ولی عصر (عج) از ساعت ۲ بامداد به مدت ۴ ساعت دچار اختلال می شود.

​​