تلفن همراه

توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید باهنر

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید باهنر از تاریخ ۱۸ آبان ماه آغاز می شود.
 
با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید باهنر با پیش شماره های ۲۲۰۰، ۲۲۶۰، ۲۲۶۲ الی ۲۲۶۴، ۲۶۶۰، ۲۶۶۴ و ۲۶۶۱ در محدوده خیابان های یخچال و وارسته به مدت ۷۲ ساعت دچار اختلال می شود.

​​