فناوری اطلاعات

اتمام پروژه پیاده سازی سامانه پایش امنیتی تهدیدات؛ تا ۳ ماه آینده

منبع: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
در نخستین جلسه فروم اشتراك گذاری و تحلیل اطلاعات تهدیدات سایبری اعلام شد که پروژه پیاده سازی سامانه پایش امنیتی تهدیدات، تا ۳ ماه آینده به پایان رسیده و آماده بهره برداری است.
 افسانه معدنی مجری پروژه پیاده سازی سامانه پایش امنیتی تهدیدات در جلسه اول فروم اشتراك گذاری و تحلیل اطلاعات تهدیدات سایبری که در محل پژوهشگاه ICT برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به اینکه پروژه پیاده سازی سامانه پایش امنیتی تهدیدات، روزهای پایانی خود را پشت سر می گذارد، قرار شد تا اطلاعات اولیه از اشتراک گذاری و تحلیل اطلاعات تهدیدات سایبری ارائه شود.
 
وی ادامه داد: هدف از برگزاری این فروم، ارائه آخرین دستاوردها و خروجی محصولی بود که توسط یکی از مجموعه های پژوهشگاه ICT نهایی شده و به انتها رسیده است تا ضمن آن، شرح کلی از اقدامات اخیر عنوان شود.
 
معدنی به عنوان مجری پروژه پیاده سازی سامانه پایش امنیتی تهدیدات تاکید کرد: مفهوم اشتراک گذاری اطلاعات یک مفهوم جدید بوده که قرار است نوعی همسانی برای مقابله با تهدیدات شبکه های ارتباطی باشد؛ لذا لازم است مفاهیم و ترمینولوژی در اکوسیستم برگزار و کلیت مطالب در قالب ۲ فروم ارائه شود.
 
این پژوهشگر خاطرنشان کرد: همچنین قرار است به بهانه برگزاری این فروم ها، تمام چالش ها و فرایندهای دستیابی به خروجی فعلی را با متخصصان و عوامل درگیر با این محصول به چالش بگذاریم تا در صورت پیشنهاد و ایده ای، آن را ارائه کنند.
 
به گفته معدنی، مخاطبان این فروم می توانند علاوه بر متخصصان و صاحبان فن در زمینه امنیت شبکه، دانشگاهیان و نخبگان هم باشند.

​​