فناوری اطلاعات

بررسی ماهواره‌های سنجشی خارجی برای تولید در ایران

منبع: خبرگزاری فارس
معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران گفت: با بررسی ماهواره سنجشی دیگر کشورها به دنبال این هستیم که در آینده اپراتورها با استفاده از پتانسیل شرکت‌های بومی بتوانند از ماهواره‌های سنجشی ساخت ایران بهره ببرند.
 
 
مرتضی براری معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران درباره روند تولید ماهواره‌های سنجشی توضیح داد: سازمان فضایی از لحاظ کارشناسی و تنظیم ماهواره‌ها مشغول فعالیت و بررسی برای تولید ماهواره‌های سنجشی با طراحی داخلی است؛ البته این آزادی در فاز اول وجود دارد تا اپراتورها بتوانند از ماهواره های سنجشی دیگر کشور ها استفاده کنند.
 
فاز اول ماهواره‌های سنجشی
 
وی ادامه داد: لذا در فاز اول از ماهواره های سنجشی ساخته شده توسط سایر کشورها استفاده می کنیم که این کار در صنعت هواپیما نیز انجام شده و در این صنعت هم از ظرفیت سایر کشورها بهره بردیم.
 
 
معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران تاکید کرد: در زمانی که هواپیما در کشور وجود نداشت شرکت های هواپیمایی شکل گرفتند و امروز توانسته ایم در این صنعت نیز حرفی برای گفتن داشته باشیم.
 
وی در پایان خاطرنشان کرد: با بررسی ماهواره سنجشی دیگر کشورها به دنبال این هستیم که در آینده اپراتورها با استفاده از پتانسیل شرکت‌های بومی بتوانند از ماهواره‌های سنجشی ساخت ایران بهره ببرند.

​​