تلفن همراه

صفری مطرح کرد: برنامه محوری باید به طور حداکثری در شرکت مخابرات ایران اجرا شود

منبع: شرکت مخابرات ایران
رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: داشتن برنامه، ضامن موفقیت هر سازمان است، تمام فعالیت های شرکت مخابرات ایران نیز باید برنامه محور و به صورت صد در صدی بر اساس برنامه باشد.
 
 صفری، رییس هیات مدیره شرکت، در نشست با مدیران مخابرات مناطق که دوشنبه، ۲۰ آبان ۹۸ در ساختمان زنده یاد غفاریان برگزار شد سخن می گفت، ضمن بیان این مطلب افزود: با تلاش و کوشش بیشتر تا پایان سال جاری باید تمام مخابرات مناطق برنامه های اجرایی خود را به صورت صد در صد محقق کنند.
 
صفری به عدم افزایش تعرفه ها از سوی شرکت مخابرات ایران اشاره کرد و اظهار داشت: اگرچه افزایشی در زمینه تعرفه های مخابرات انجام نشده است، لذا ما همچنان باید با کار بیشتر و خدمت به مردم و جامعه، به خروج کشور از بحران های اقتصادی کمک کنیم.
 
وی دلسوزی به کیان مخابرات را از ارکان های مهم تمامی مدیران و کارکنان برشمرد و بیان کرد: همه ما باید نسبت به اموال، دارایی ها و کار محوله به خود دلسوز باشیم و در زمینه پاسداری از برند بزرگ شرکت مخابرات ایران کوشا باشیم.
 
رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، سودآوری را یکی از محورهای اصلی مخابرات عنوان کرد و گفت: شرکت مخابرات ایران یه بنگاه اقتصادی بزرگ است که مالکان آن سهامداران و مردم هستند، از اینرو مسئله اصلی ما باید سودآوری و رضایت ذینفعان شرکت باشد.

​​