تلفن همراه

۴ مرکز مخابراتی توسعه می یابد

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات سیزده آبان، شهید اکبری، شهدای وردآورد و شهید قندی از تاریخ ۴ آذر ماه آغاز می شود.
 
با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات سیزده آبان با پیش شماره های ۵۵۰۰ الی ۵۵۰۳، ۵۵۵۰ الی ۵۵۵۴ و ۵۵۴۴ در محدوده مرکز، در مرکز مخابرات شهید اکبری با پیش شماره های ۷۷۳۲ الی ۷۷۳۵، ۷۷۱۱، ۷۷۱۲، ۷۷۹۶، ۷۷۷۹، ۷۷۷۸ و ۷۶۷۹ در محدوده خیابان های ۱۳ و ۱۷ اتحاد، احسان و زنجانیان و در مرکز مخابرات شهدای وردآورد با پیش شماره های ۴۴۹۸ و ۴۴۹۹ در محدوده خیابان اردیبهشت ۳، کیلومتر ۱۶ جاده مخصوص و جاده قدیم کرج به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
 
بر اساس همین گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید قندی از ساعت ۲۴ به مدت۶ ساعت دچار اختلال می شود.

​​