تلفن همراه

توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید منتظری

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید منتظری از تاریخ ۵ آذر ماه آغاز می شود.
 
 با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید منتظری با پیش شماره های ۵۵۹۰ الی ۵۵۹۳، ۵۵۹۵ و ۵۵۹۷ در محدوده خیابان های شهید محمد علی حیدری، شهید غلامرضا صابونیها، شهید آقاپور و شهید رضا کریمی شیرازی به مدت ۴۸ ساعت با اختلال همراه است.

​​