تلفن همراه

توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات آزادگان

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات آزادگان از تاریخ ۶ آذر ماه آغاز می شود.
 
 با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات آزادگان با پیش شماره های ۸۸۵۰ الی ۸۸۵۴، ۸۸۷۳ الی ۸۸۷۶، ۸۸۱۷، ۸۸۴۹، ۸۶۰۲ و ۸۶۰۳ در محدوده خیابان های سیبویه، باقر حبیبی و سروش به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

​​