بازار سرمایه

تا ساعاتی دیگر و براساس اطلاعات رسیده به خبرنگار ایستنا

مهدی اخوان مدیرعامل همراه اول می‌شود

مهدی اخوان بهابادی رئیس هییت مدیره سابق همراه اول، به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت معرفی خواهد شد.

براساس اطلاعات رسیده به خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، دکتر مهدی اخوان بهابادی به زودی و از سوی سهامدار عمده، به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)، جایگزین مهندس حمید فرهنگ مدیرعامل فعلی این شرکت خواهد شد. وی تا پایان مهرماه، ریاست هییت مدیره همراه اول را بر عهده داشت.

akhavan.jpg

اخوان در دولت محمود احمدی نژاد، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی بود. او استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران است؛ و در سال ۱۳۹۰ در حکمی از سوی مقام معظم رهبری، به عنوان یکی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی منصوب شد و در ۶ خرداد ۱۳۹۱ هم با حکم محمود احمدی نژاد، به عنوان دبیر شورایعالی و رئیس مرکز فضای مجازی کشور منصوب شد. مهدی اخوان بهابادی در سال ۱۳۹۳ با حکم محمد سرافراز به سمت قائم مقام رئیس سازمان صدا و سیما در امور فناوری و رسانه های نوین منصوب شده بود که پس از تغییرات مدیریتی در سازمان صدا و سیما از این سازمان خارج و بعنوان عضو هییت مدیره از سوی سهامدار شرکت مخابرات ایران، به عضویت در هییت مدیره همراه اول رسید.

مهرماه امسال، ایستنا برای نخستین بار از معرفی محمدسعید سرافراز بجای مهدی اخوان، جایگزینی علی بقایی با مهدی اخوان بعنوان رئیس هییت مدیره همراه اول و قطعی شدن معرفی محمد مردانی بعنوان مدیرعامل جدید همراه اول از سوی سهامدار عمده خبر داده بود.  اما ساعاتی بعد و با عدم حضور دو نماینده دولت در جلسه 29 مهر هییت مدیره و علی رغم حضور محمد مردانی در این جلسه و طرح موضوع انتخابش بعنوان مدیرعامل، وی با اشاره به لزوم اجماع کامل سهامداران، از پذیرش این مسئولیت خودداری کرده بود.

24 دی ماه 1396 هییت مدیره همراه اول، پس از 12 سال فعالیت وحید صدوقی بعنوان مدیرعامل این شرکت، حمید فرهنگ (فرنگ) مدیرعامل اسبق شرکت رایتل را بعنوان مدیرعامل همراه اول انتخاب کرده بود.
 
 
 
به روزرسانی ساعت 13:17: براساس اطلاعات رسیده به خبرنگار ایستنا، جلسه معارفه اخوان بعنوان مدیرعامل جدید همراه اول، ساعت 14امروز در محل برج همراه برگزار خواهد شد.
 
به روزرسانی ساعت 14:30: جلسه معارفه اخوان بعنوان مدیرعامل جدید همراه اول با حضور نمایندگان تمامی سهامداران در حال برگزاری است. 
 

براساس اطلاعات رسیده به خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، دکتر مهدی اخوان بهابادی به زودی و از سوی سهامدار عمده، به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)، جایگزین مهندس حمید فرهنگ مدیرعامل فعلی این شرکت خواهد شد. وی تا پایان مهرماه، ریاست هییت مدیره همراه اول را بر عهده داشت.

akhavan.jpg

اخوان در دولت محمود احمدی نژاد، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی بود. او استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران است؛ و در سال ۱۳۹۰ در حکمی از سوی مقام معظم رهبری، به عنوان یکی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی منصوب شد و در ۶ خرداد ۱۳۹۱ هم با حکم محمود احمدی نژاد، به عنوان دبیر شورایعالی و رئیس مرکز فضای مجازی کشور منصوب شد. مهدی اخوان بهابادی در سال ۱۳۹۳ با حکم محمد سرافراز به سمت قائم مقام رئیس سازمان صدا و سیما در امور فناوری و رسانه های نوین منصوب شده بود که پس از تغییرات مدیریتی در سازمان صدا و سیما از این سازمان خارج و بعنوان عضو هییت مدیره از سوی سهامدار شرکت مخابرات ایران، به عضویت در هییت مدیره همراه اول رسید.

مهرماه امسال، ایستنا برای نخستین بار از معرفی محمدسعید سرافراز بجای مهدی اخوان، جایگزینی علی بقایی با مهدی اخوان بعنوان رئیس هییت مدیره همراه اول و قطعی شدن معرفی محمد مردانی بعنوان مدیرعامل جدید همراه اول از سوی سهامدار عمده خبر داده بود.  اما ساعاتی بعد و با عدم حضور دو نماینده دولت در جلسه 29 مهر هییت مدیره و علی رغم حضور محمد مردانی در این جلسه و طرح موضوع انتخابش بعنوان مدیرعامل، وی با اشاره به لزوم اجماع کامل سهامداران، از پذیرش این مسئولیت خودداری کرده بود.

24 دی ماه 1396 هییت مدیره همراه اول، پس از 12 سال فعالیت وحید صدوقی بعنوان مدیرعامل این شرکت، حمید فرهنگ (فرنگ) مدیرعامل اسبق شرکت رایتل را بعنوان مدیرعامل همراه اول انتخاب کرده بود.
 
 
 
به روزرسانی ساعت 13:17: براساس اطلاعات رسیده به خبرنگار ایستنا، جلسه معارفه اخوان بعنوان مدیرعامل جدید همراه اول، ساعت 14امروز در محل برج همراه برگزار خواهد شد.
 
به روزرسانی ساعت 14:30: جلسه معارفه اخوان بعنوان مدیرعامل جدید همراه اول با حضور نمایندگان تمامی سهامداران در حال برگزاری است. 
 

​​