تلفن همراه

اختلال در سامانه ۱۱۸

منبع: شرکت مخابرات ایران
با اجرای عملیات برگردان، سامانه ۱۱۸ در مخابرات منطقه تهران دچار اختلال می شود.
 
 با اجرای عملیات برگردان سامانه ۱۱۸ در مخابرات منطقه تهران و بهره برداری از تجهیزات جدید، برقراری ارتباط با این سامانه از تاریخ ۹ آذر ماه به مدت ۱۰ روز در برخی از ساعات با اختلال همراه است.
 
 شایان ذکر است با تلاش و همت همکاران شرکت مخابرات ایران و منطقه تهران، اختلال پیش آمده در اسرع وقت برطرف می شود.

​​