فناوری اطلاعات

نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی به منظور عدم افزایش قیمت کالا

منبع: پیوست
مرکز توسعه تجارت‌الکترونیکی با صدور اطلاعیه‌ای خبر از نظارت بر کسب وکارهای اینترنتی به منظور عدم افزایش قیمت کالا و خدمات در فضای مجازی به دلیل افزایش قیمت بنزین داد.
 
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اجرای این طرح هم‌راستا با نظارت بر کسب و کارهای دیگر صورت می‌گیرد.
 
در این اطلاعیه آمده است همزمان با تغییر نرخ بنزین در کشور و در راستای جلوگیری از افزایش قیمت انواع کالا و خدمات در سطح عرضه، طرح تشدید بازرسی با همکاری سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بسیج اصناف در حوزه نظارت بیشتر بر بازار جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان درحال اجرا است. بدیهی است که نظارت در حوزه تجارت الکترونیکی به ویژه کسب و کارهای اینترنتی نیز از این امر مستثنی نیستند.

​​