فناوری اطلاعات

قانون‌گذاری انگلیس علیه هوش مصنوعی

منبع: ایسنا
 قانون جدید انگلیس، شرکت‌هایی را که توضیح دقیقی در مورد تصمیمات گرفته شده با هوش مصنوعی ندارند، به پرداخت جریمه وادار می‌کند. مراکز تجاری و سازمان‌های دیگر انگلیس در صورتی که نتوانند توضیحی برای تصمیمات سیستم‌های هوش مصنوعی خود ارائه دهند، با چند میلیون پوند جریمه روبه‌رو خواهند شد. گزارش‌ها نشان می‌دهند دلیل در نظر گرفتن این قانون، گسترش استفاده از هوش مصنوعی در بسیاری از شرکت‌ها برای نخستین بار است. به کارگیری هوش مصنوعی می‌تواند حوزه‌های گوناگونی از جمله بخش‌های مربوط به منابع انسانی را شامل شود.
با وضع این قانون جدید، برای نخستین بار در جهان، قوانینی برای توضیح دادن تصمیمات هوش مصنوعی وجود خواهد داشت. حدود دوسوم شرکت‌های فعال در حوزه خدمات تجاری انگلیس و شرکت‌های بیمه، از هوش مصنوعی برای تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند. بررسی جدیدی نشان می‌دهد حدود نیمی از عموم مردم انگلیس، نگران الگوریتم‌هایی هستند که برای تصمیم‌گیری به کار می‌روند. محوریت این قانون، توانایی توضیح دادن است و اینکه قانونی وجود داشته باشد تا انسان‌ها را وادار به توضیح دادن کند. این قانون، به سازمان‌ها می‌گوید چگونه می‌توان توضیحات را به شکلی ارائه داد که برای مردم قابل درک باشد. شرکت‌هایی که نتوانند توضیح درستی ارائه دهند، مطابق این قانون جریمه خواهند شد. نداشتن پول یا زمان کافی برای توضیح تصمیمات هوش مصنوعی، عذر قابل قبولی برای شرکت‌ها نخواهد بود و همه باید تاوان فعالیت اشتباه را بپردازند. اگر شرکت‌ها منابع لازم را برای فکر کردن در مورد تصمیم‌گیری با کمک هوش مصنوعی ندارند، باید در مورد استفاده از آن فکر کنند.

​​