فناوری اطلاعات

بررسی تهدید و فرصت فناوری های تحول آفرین فاوا برای اقتصاد جهانی

منبع: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
دهمین جلسه فروم اقتصاد دیجیتال با عنوان بررسی تهدید و فرصت فناوری های تحول آفرین فاوا برای اقتصاد جهانی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.
 اهداف اصلی جلسه فروم اقتصاد دیجیتال، ایجاد چتر دانشی تخصصی در حوزه شناخت ابعاد مختلف اقتصاد دیجیتال و چالش های موجود آن با مطالعات سیستمی و برگزاری جلسات منظم و مستمر از طریق سخنرانی و هم اندیشی ها، با کمک متخصصان و خبرگان حوزه های اقتصاد، فناوری و تحول دیجیتال است.
 
ضرورت و اهمیت اقتصاد دیجیتال بعد از ایجاد تحول در زندگی بشر با اختراع ماشین بخار، به مرور زمان با ظهور برق و رایانه ها و انقلاب های دوم و سوم صنعتی، جدی تر شد. تا جایی که با قرار گرفتن در آستانه انقلاب صنعتی چهارم، موضوع محوری اقتصاد دیجیتال مبتنی بر فناوری های نوظهور حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله کلان داده، هوش مصنوعی و رمزارزهای بر بستر بلاک چین مورد اشاره قرار گرفت.
 
بر اساس این گزارش، گروه هدف این جلسه، معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان های زیربط و همچنین مدیران اجرای و پژوهشگران و علاقه مندان حوزه اقتصاد دیجیتال بودند.
 
گفتنی است، در ادامه سلسله جلسات فروم اقتصاد دیجیتال، موضوع «پیامدهای اقتصاد نوظهور دیجیتال در ایران» مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

​​