فناوری اطلاعات

ارائه گزارش فعالیت ماموریت مطالعاتی رصد فراهم آورندگان خدمات رایانش ابری در کشور

منبع: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
گزارش فعالیت ماموریت مطالعاتی رصد فراهم آورندگان خدمات رایانش ابری در کشور به دنبال یک نیازسنجی از حوزه خدمات رایانش ابری، ارائه شد.
 محمدرضا احمدی مجری پروژه «ماموریت مطالعاتی رصد فراهم آورندگان خدمات رایانش ابری در کشور» در نشست امروز (چهارشنبه ۱۳ آذر) که در محل پژوهشگاه ICT در خصوص نتایج این ماموریت مطالعاتی و کاربرد آن گفت: با توجه به تنوع قابليت ها و خدمات ابري، گسترش کسب و کار رایانش ابری در کشور نيازمند شناخت دقيق خدمات و جايگاه فراهم كنندگان در زنجيره ارائه اين خدمات است و اين پژوهش با تكيه بر مدل ها و معماري های مرجع رایانش ابری به رصد و شناخت وضعیت بازیگران در ارائه این خدمات در کشور می پردازد.
 
وی افزود: بدین منظور فراهم كنندگان، مشتريان و شركاي خدمات بر اساس نقش و قابليت های آنها در ایجاد و عرضه خدمات ابر زیرساخت، بستر و نرم افزار بررسی و بخش بندی بازار بر اساس کاربردهای مختلف این خدمات شناسایی شده است.
 
به گفته احمدی، از میان این فراهم کنندگان، می توان به وزارت ارتباطات و حتی شرکت های خصوصی و دانش بنیان اشاره کرد.
 
وی تصریح کرد: ما در این پروژه به دنبال رصد فراهم کنندگان هستیم تا ضمن شناسایی آنها، به مدل کسب و کار و دامنه فعالیتی که دارند، بپردازیم؛ این کار با هدف توسعه شرایط فعلی این فراهم کنندگان مورد بررسی قرار گرفته است و در آن به دو مدل پیمایش یکی برای حوزه کسب و کار و دیگری برای عرصه حقوقی و قوانین موجود، پرداخته شد.
 
مجری پروژه «ماموریت مطالعاتی رصد فراهم آورندگان خدمات رایانش ابری در کشور» خاطرنشان کرد: در نهایت با بررسی روندهای جهانی رایانش ابری و پیماش نظرات فراهم آورندگان، بهره‌برداران و همچنین سازمان و نهادهای حاکمیتی در خصوص چالش های عرضه خدمات، فرصت های توسعه رایانش ابری شناسایی و راهبردها و فعالیت های لازم برای توسعه کسب و کار و خدمات رایانش ابری در کشور استخراج و در قالب فعالیت های پژوهشی پیشنهاد شد.

​​