تلفن همراه

اپراتورهای تلفن همراه متخلف آمریکایی جریمه نشدند

منبع: خبرگزاری مهر
 
کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا از جریمه کردن برخی اپراتورهای مهم تلفن همراه در این کشور علیرغم دروغگویی در مورد میزان پوشش مخابراتی خودداری کرد.
 
 به نقل از ورج، کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا وریزون، تی – موبایل و یو اس سلولار را که در مورد میزان پوشش شبکه نسل چهارم خود در نواحی روستایی این کشور اغراق کرده بودند، را جریمه نکرد.
 
کمیسیون یادشده در شرایطی که از تخلف اپراتورهای یادشده مطمئن شده بود، ولی حاضر نشد آنها را جریمه کند. بررسی های انجام شده در برخی نقاط روستایی در آمریکا نشان داد که تنها در ۶۲.۳ درصد از موارد آزمایش سرعت بارگذاری داده، این سرعت با آنچه که تبلیغ شده برابر است.
 
همچنین در ۳۸ درصد از موارد انجام آزمایش بر روی شبکه سو اس سلولار پوشش نسل چهارم به طور کلی وجود نداشته است. این رقم در مورد تی – موبایل و وریزون به ترتیب ۲۱.۳  و ۱۶.۲ درصد بوده است.
 
کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا در بیانیه ای که در این زمینه صادر کرده ضمن اظهار تاسف از گمراه کردن کاربران توسط اپراتورها ترجیح داده به هشدار به آنها اکتفا کند و خواستار تهیه نقشه ای دقیق از میزان پوشش خدمات نسل چهارم در نقاط روستایی و دورافتاده امریکا شد.
 
این کمیسیون در بیانیه خود به سه اپراتور مذکور هشدار داده که هر چه سریع تر باید پوشش خدمات نسل چهارم خود را ارتقا دهند و وعده هایشان را عملی کنند.

​​