تلفن همراه

قابلیت جدید گوگل مپس برای عابران پیاده

منبع: ایسنا
گوگل مپس در قابلیت جدید خود ممکن است ویژگی‌های ایمنی جدیدی را برای عابران پیاده در نظر گرفته باشد تا هنگام راه رفتن در شب از مسیرهایی بروند که تاریک نباشد. اخیرا شرکت گوگل در حال آزمایش قابلیت جدید برنامه گوگل مپس است. گوگل مپس در قابلیت جدید خود به کاربران عابرپیاده نشان می‌دهد کدام مسیر پیاده‌روی دارای بهترین شرایط روشنایی است تا عابران پیاده بهترین مسیر را انتخاب کنند. کارشناسان این سایت ادعا می‌کنند گوگل مپس این کار را با نشان دادن یک مسیر برجسته زرد رنگ به کاربران انجام خواهد داد و با این کار به آنها خواهد گفت کدام خیابان‌ها روشن‌تر هستند. گوگل هنوز چیزی درباره این ویژگی نگفته است. به گفته این سایت کاربران با زدن گزینه «من اکنون که شب است تنها و پیاده در حال رفتن به خانه هستم» می‌توانند این قابلیت را فعال کنند.
 

​​