فناوری اطلاعات

تجهیزات و فناوری های رایانشی خارجی در چین حذف می شوند

منبع: خبرگزاری مهر
 
دولت چین دستور داده تا ۳ سال دیگر تمام تجهیزات و فناوری های رایانشی خارجی از سازمان ها و شرکت های دولتی حذف و با نمونه های داخلی جایگزین شود.
 
 به نقل از بلومبرگ، دولت چین دستور داده تا ۳سال دیگر تجهیزات و نرم افزارهای رایانشی خارجی در تمام دفاتر و سازمان های دولتی حذف شود.
 
این اقدام تلاش گسترده چین برای کاهش اتکا به فناوری های خارجی و ارتقای صنعت داخلی را نشان می دهد. طبق یادداشت یکی از کارمندان کارگزاری China Securities، هدف طرح مذکور آن است که تا سال آینده ۳۰ درصد، در ۲۰۲۱ میلادی ۵۰ درصد و در ۲۰۲۲ میلادی ۲۰ درصد فناوری های خارجی در چین جایگزین شود.
 
سال ها است که دولت چین تحت ریاست شی جی نپینگ سعی دارد فناوری های خارجی به خصوص آمریکایی را جایگزین کند. ۵ سال قبل دولت پکن اعلام کرد سعی دارد تا ۲۰۲۰میلادی بیشتر فناوری های خارجی را از بانک ها، ارتش و شرکت های دولتی حذف کند.
 
سیاست های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قبال چین سبب شده برنامه دولت این کشور برای جایگزین کردن تجهیزات و فناوری های خارجی تسریع شود. دولت آمریکا تجارت با شرکت هواوی را در شرکت های خارجی ممنوع کرده است.
 
با این وجود به نظر می رسد تلاش پکن برای حذف تجهیزات و فناوری های خارجی و جایگزین کردن آنها با نمونه های داخلی  با چالش هایی روبرو خواهد بود زیرا صنعت داخلی در برخی بخش ها هنوز قدرت رقابت خود با فناوری های خارجی را اثبات نکرده است.

​​