فناوری اطلاعات

در سازمان فضایی؛ کارگاه آموزشی کاربرد سنجش از دور در مدیریت بحران برگزار شد

منبع: خبرگزاری مهر
 
کارگاه یک روزه «کاربرد سنجش از دور در مدیریت بحران با محوریت فرونشست، زلزله، سیل، آتش سوزی و خشکسالی» توسط سازمان فضایی ایران برگزار شد.
 
 در راستای معرفی و ترویج کاربردهای فناوری سنجش از دور، کارگاه یک روزه «کاربرد سنجش از دور در مدیریت بحران با محوریت فرونشست، زلزله، سیل، آتش سوزی و خشکسالی» برای برخی از مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت بحران کشور توسط کارشناسان اداره کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران برگزار شد.
 
در این کارگاه، مبانی فناوری سنجش از دور اپتیک و راداری و قابلیت تصاویر ماهواره ای جهت پایش و مدیریت بلایای طبیعی ارائه شد.
 
کاربرد فناوری سنجش از دور در مطالعه فرونشست دشت های ایران به خصوص دشت های استان تهران و خراسان رضوی بررسی و نتایج نهایی به دست آمده از بررسی های زلزله ۱۷ آبان سال جاری در استان آذربایجان شرقی مورد تحلیل قرار گرفت.
 
همچنین در این کارگاه آموزشی، نقشه های سیل فروردین ماه سال ۹۸ که توسط سازمان فضایی ایران تهیه شده بود، ارائه و آخرین دستاوردهای سازمان فضایی ایران در زمینه پایش حریق در عرصه های طبیعی و خشکسالی معرفی شد.

​​