فناوری اطلاعات

یک مقام مسئول در پژوهشگاه ICT ؛ ضرورت به‌کارگیری تفکر پژوهش محور در پروژه‌های فناوری اطلاعات

منبع: خبرگزاری مهر
 
مدیر روابط عمومی پژوهشگاه ICT بر لزوم به کارگیری تفکر پژوهش محور در راس پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرد و گفت: بخش ICT می تواند از ظرفیتهای پژوهشی این پژوهشگاه بهره ببرد.
 
محمدرضا فرنقی زاد با تاکید بر ضرورت توجه به تفکر پژوهش محور در تصمیمات مدیریتی، گفت: باید تفکر پژوهش محوری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را مدنظر قرار دهیم.
 
وی با اشاره به سیستم تفکری مدیران اجرایی، افزود: به نظر می رسد اجرای پروژه های پژوهش محور  باید در تصمیمات مدیریتی بیشتر تقویت شود. همانطور که در اغلب بازارهای جهانی نیز مساله تحقیق و توسعه حرف نخست را در تصمیم گیری مدیران در اختیار دارد.
 
فرنقی زاد بر لزوم بررسی های تحقیقاتی قبل از آغاز یک پروژه تاکید کرد و گفت: حتی تولیدات داخلی که بدون بستر پژوهشی مناسب اجرایی شده اند نیز نتیجه موفقیت آمیزی نداشته اند.
 
وی با اشاره به جایگاه نهادها و سازمان های پژوهشی در کشور، اضافه کرد: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با ماهیت فعالیت خود ضمن تحقیق و پژوهش در حوزه های مختلف، با ایجاد پژوهشکده سیاست پژوهی، اهمیت لزوم بستر پژوهشی در حوزه سیاست گذاری را یک اولویت قرار داده است.
 
فرنقی زاد بر لزوم تقویت انگیزه پژوهشگران حوزه ICT تاکید کرد و گفت: نیازمند افزایش انگیزه ، قدرت تفکر و خلاقیت پژوهشگران در عرصه پژوهشی و ارائه ایده در جهت کاربردی شدن آن هستیم.

​​