فناوری اطلاعات

تفاهمنامه جستجو و نجات در سوانح هوایی به امضا رسید

منبع: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 
 
تفاهم نامه ای با هدف ارائه خدمات مطلوب جستجو و نجات در سوانح هوایی به امضای مدیرعامل فرودگاه پیام و مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان البرز رسید.
 امروز (دوشنبه 25 آذرماه) تفاهمنامه جستجو و نجات با حضور نادرثناگومطلق مدیرعامل فرودگاه پیام و ناصر چرخساز مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان البرز و با هدف فرآهم آوردن زمینه مناسب همکاری بین برای ارائه خدمات مطلوب جستجو و نجات در سوانح هوایی امضا شد.
این تفاهمنامه با هدف ارتقای سطح ایمنی، کیفیت و کمیت عملیات جستجو و نجات، تلاش برای حفظ سلامت سرنشینان هواپیمایی، کاهش تلفات و صدمات ناشی از سوانح و حوادث هوایی و استفاده بهینه از امکانات ملی و همکاری کلیه دستگاه های دولتی ذیربط امضاء شد.
بنابراین گزارش و با توجه به انعقاد این تفاهمنامه مقرر شد در صورت بروز سوانح و حوادث در مناطق پنج گانه آموزشی فرودگاه پیام مطابق دستورالعمل طرح اضطراری فرودگاه پیام و جمعیت هلال احمر استان البرز اقدام شود و در صورت بروز سوانح ،فرودگاه پیام باید اطلاع دقیق ازجمله شناسه پرواز ،مسیر پرواز و نوع هواپیما، به مرکز Rcc مرکز کنترل و Eoc هلال احمر استان البرز اطلاع رسانی شود.

​​