فناوری اطلاعات

هشتمین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی برگزار شد

منبع: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
هشتمین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو برگزار شد.
 عصر دیروز در مرکز ملی فضای مجازی، هشتمین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به ریاست رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس این کارگروه برگزار شد.
 
در ابتدای این جلسه باقری اصل گزارشی از مصوبات جلسات قبلی ارائه کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه دولت الکترونیکی زیرساخت داده‌ای و زیرساخت تعامل‌پذیری این شبکه است که وظیفه اصلی کارگروه، همکاری با دستگاه‌های اجرایی برای بهبود کیفیت داده‌ها و ایجاد ترتیبات تعامل‌پذیر در لایه‌های دیتا و فرآیندها است.
 
رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی افزود: کلیه مصوبات هفت جلسه قبلی - جز یک مورد که محرمانه بود- در روزنامه رسمی منتشرشده است و مبنای عمل دستگاه‌های اجرایی قرارگرفته است.
 
وی افزود: عمده مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی هم دو جنس متفاوت داشته‌اند که یا از جنس رفع تعارضات بوده‌اند و یا تبینی که هر دو مدل خروجی‌هایی داشته است.
 
دبیر شورا اجرایی فناوری اطلاعات در ادامه با اشاره به سرویس‌های برقرار شده در پی برگزاری کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی گفت: ارائه سرویس سامانه اعلام متوفیان برای خدمات مالی، بانکی، بیمه‌ای و برخی از خدمات پرکاربرد ازجمله سرویس‌هایی بود که در کارگروه به تصویب رسیده و وارد مرحله اجرایی شده است.
 
باقری اصل افزود: یکی دیگر از سرویس‌های برقرار شده سرویس محل اقامت است. باوجودآنکه برقراری این سرویس از مصوبات هیئت دولت بوده است  و باید در سازمان ثبت‌احوال, ثبت می‌شد که به دلیل برخی موانع تا پیش‌ازاین اجرایی نشده بود.
 
رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ادامه داد: در جلسه دوم کارگروه مصوبه‌ای داشتیم برای ایجاد، استقرار و فراگیر سازی سرویس نشانی پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی و حقوقی که منجر به پیاده‌سازی سرویس‌های محل اقامت هم در ثبت‌احوال برای اشخاص حقیقی و هم در ثبت‌اسناد برای اشخاص حقوقی شد.
 
وی تصریح کرد: بر اساس مصوبات جلسات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی سرویس‌های دیگری هم برقرار شده است که مقرر شد تا تمامی این سرویس‌های در آینده به‌طور رسمی با حضور مقامات ارشد رونمایی شود.
 
در ادامه این جلسه و پس از ورود به دستور جلسه هشتم، گزارشی در خصوص فعال شدن سرویس خودروهای اسقاطی و ارائه سرویس به وزارت نفت و شرکت ملی پخش و پالایش،  بیمه مرکزی باهدف پیشگیری از فساد، جعل، کلاه‌برداری، وقوع جرم و جعل هویت در خودروهای اسقاطی ارائه شد. با توجه به لزوم بحث و بررسی بیشتر و تکمیل جزییات مقرر شد این مصوبه و نحوه فعال‌سازی در جلسه بعد موردبحث و تصویب قرار گیرد.
 
در ادامه نیز درخواست‌های سازمان مالیاتی ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گمرک جمهوری اسلامی سازمان تأمین اجتماعی برای دریافت سرویس‌های الکترونیکی مورد نیاز بررسی قرار گرفت.

​​