فناوری اطلاعات

تاکید جهرمی بر مقررات‌گذاری در زمینه هوش مصنوعی

منبع: خبرگزاری مهر
وزیر ارتباطات با بیان اینکه ایران در حوزه هوش مصنوعی از بسیاری از کشورها جلوتر است، گفت: ما نیازمند مقررات‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی هستیم. محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرام نوشت: توسعه هوش مصنوعی برای همگان خوب است. ایران می‌تواند درآمد بسیاری در این حوزه داشته باشد. وی گفت: دانشگاهیان و شرکت‌های ایرانی در مقایسه با خیلی از کشورها در حوزه هوش مصنوعی، واقعا خیلی جلوتر هستند و همه‌ با هم باید کاری کنیم که فرصت‌های برابر برای توسعه هوش مصنوعی برای همه‌ کشورها وجود داشته باشد. وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه آمریکا نمی‌تواند با قلدری جلوی امید و انگیزه جوانان را بگیرد، افزود: ما نیازمند مقررات‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی هستیم؛ چرا که هیچ کس دوست ندارد آخر دنیا روبات‌ها بر انسان‌ها حکمرانی کنند و سناریوهای فیلم‌های «ماتریکس» و «ترمیناتور» اجرا شود. در این راستا پیشنهاد همکاری علمی دانشگاه‌های ایران و مالزی در زمینه تحقیقات هوش مصنوعی از سوی وزیر ارتباطات ایران به وزیر صنعت مالزی ارائه شد.

​​