بازار سرمایه

قرارگیری «سرمایه در گردش فوری» در سبد تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی

منبع: گروه بنگاه‌ها
تسهیلات جدید سرمایه در گردش فوری با نرخ ۱۱ درصد برای رفع نیازهای فوری شرکت‌های دانش‌بنیان طراحی شده و در سبد تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، معاون تسهیلات و تجاری‌سازی صندوق نوآوری و شکوفایی در مورد جدیدترین خدمت این صندوق تحت عنوان تسهیلات «سرمایه در گردش فوری» گفت: با توجه به نیازهای فوری، کوتاه مدت و نوعا غیر قابل پیش‌بینی شرکت‌های دانش‌بنیان، صندوق نوآوری و شکوفایی یک خدمت تامین مالی ۵۰ روزه و تا سقف یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای شرکت‌های دانش‌بنیان تحت عنوان «سرمایه در گردش فوری» در نظر گرفته است. دکتر رضا قربانی،  در مورد خدمت «سرمایه در گردش» صندوق نوآوری و شکوفایی خاطرنشان کرد: تسهیلات عادی صندوق برای تامین مالی سرمایه در گردش برای تامین مالی میان مدت شرکت‌ها و برحسب نیاز سالانه آنها یا برای اجرای قراردادهای منعقد شده آنها طراحی شده  که همچنان برقرار است؛ اما برای موارد پیش‌بینی‌نشده و فوری که شرکت به هر دلیل نیاز به نقدینگی فوری و کوتاه‌مدت دارد، تسهیلاتی را درنظر نگرفته بودیم.  معاون تسهیلات و تجاری‌سازی صندوق نوآوری و شکوفایی درباره ویژگی‌های تسهیلات سرمایه در گردش فوری نیز گفت: این تسهیلات به‌صورت یکجا پرداخت می‌شود و شرکت فرصت دارد تا ۵۰ روز پس از دریافت آن را تسویه کند. در صورت تسویه تا ۵۰ روز نرخ تسهیلات برابر با ۱۱ درصد سالانه خواهد بود؛ اما اگر زمان تسویه آن از ۵۰ روز بگذرد حداکثر به مدت ۳ ماه از زمان دریافت تسهیلات شرکت‌ها مجاز خواهند بود تا بازپرداخت را انجام دهند. در این صورت تسهیلات برای کل دوره با نرخ ۱۸درصد سالانه محاسبه خواهد شد. قربانی سقف تسهیلات سرمایه در گردش فوری را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: مبلغ این تسهیلات بستگی به میزان فروش و وضعیت مالی شرکت دارد. روش کار به این نحو است که شرکت‌های متقاضی تسهیلات سرمایه در گردش فوری ابتدا باید تقاضای خود را در وب‌گاه صندوق (سامانه غزال) ثبت کنند. سپس این درخواست با توجه به صورت‌های مالی و مدارک درخواست شده از شرکت بررسی شده و حد اعتباری برای شرکت، تعیین می‌شود و متناسب با آن قراردادی با شرکت منعقد ‌شده و تضمینات دریافت می‌شود. پس از انعقاد این قرارداد شرکت هر زمان که به تسهیلات نیاز داشته باشد در کمتر از یک روز کاری پس از ارسال درخواست مبلغ مورد نظر را دریافت خواهد کرد. وی با بیان اینکه نوع تضامین و سقف مبلغ متناسب با عملکرد مالی شرکت، اسناد تجاری، ضمانت غیر یا وثیقه ملکی است، ادامه داد: فرآیند تسهیلات سرمایه در گردش فوری آماده عرضه است و هر زمان شرکتی تقاضای خود را اعلام کند، صندوق آماده تصویب و انعقاد قرارداد است. معاون تسهیلات و تجاری‌سازی صندوق نوآوری و شکوفایی درباره دفعات استفاده از تسهیلات جدید صندوق نیز گفت: دفعات استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش فوری، در سال دو بار است و شرط استفاده برای بار دوم، تسویه تسهیلات قبلی است.

​​