تلفن همراه

توسعه شبکه کابل در ۲ مرکز مخابراتی

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی آزادگان و شهید فرداسدی از تاریخ سوم دی ماه آغاز می شود.
 
 با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات آزادگان با پیش شماره های ۸۸۵۰ الی ۸۸۵۴، ۸۸۷۳ الی ۸۸۷۶، ۸۸۱۷، ۸۸۴۹، ۸۶۰۲ و ۸۶۰۳ در محدوده خیابان های ابن یمین و شهید قندی و در مرکز مخابرات شهید فرداسدی با پیش شماره های ۶۶۰۰ الی ۶۶۰۹، ۶۶۱۵ و ۶۶۱۹ در محدوده خیابان های هاشمی، آیت الله دستغیب، استاد معین و زرباف اصل به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
 

​​