فناوری اطلاعات

گذری بر صنعت رمزارزها در حاشیه پیامدهای اقتصاد نوظهور دیجیتال در ایران

منبع: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
اقتصاد نوظهور دیجیتال در ایران، نتایج و پیامدهایی در پی داشته است که در یک فروم با عنوان اقتصاد دیجیتال و تمرکز بر صنعت رمزارزها، به آن پرداخته شد.
 جلسه یازدهم فروم اقتصاد ديجيتال با محور موردکاوی صنعت رمزارزها در ارتباط با پیامدهای اقتصاد نوظهور دیجیتال در ایران عصر امروز (سه شنبه ۳ دی) در محل پژوهشگاه ICT برگزار شد.
 
ارائه دهندگان این فروم از دانش آموختگان حوزه اقتصاد اجتماعی و مطالعات بازار کار پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف بودند که با ارائه مقدمه ای از نقش اقتصاد دیجیتال در زندگی عموم جامعه، معتقد بودند که حوزه های جدید و متنوعی در ایجاد ارزش افزوده برای فعالان اقتصادی و حتی فرهنگی و مشتریانشان به سرعت خلق می شود و بازارهای جدیدی در همین زمینه شکل می گیرد.
 
در این فروم عنوان شد که بازیگران اقتصادی و کارآفرینان و توسعه دهنگان فناوری اعم از داخلی یا خارجی سوار بر هر یک از امواج نوظهور فاوا، در تلاش هستند تا در رقابت باهم بسرعت از این فناوری و نوآوری به تولید کالا و خدمت برسند.
 
یکی از محورهایی که در این فروم به آن اشاره شد، نوع مواجهه نهادهای مختلف دولتی و حکومتی کشور بود که در پژوهش پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف، چالش های فناوری های نوظهور برای حکمرانی ملی، به طور خاص استخراج و مبادله رمزارزها در کشور موردکاوی گردید.
 
گفتنی است شناسایی بازیگران و موقعیت های اصلی تولید و مصرف داده در هر صنعت و ایجاد شبکه هماهنگ تجمیع و تحلیل داده های نهادهای حاکمیتی مرتبط با آنان، شرط لازم تنظیم گری در اقتصاد هر بخش عنوان شد.

​​