فناوری اطلاعات

سازمان امور مالیاتی دو مرکز دیتا ایجاد می‌کند

منبع: پیوست
 
سازمان امور مالیاتی برای اجرا و تکمیل طرح جامع مالیاتی ایجاد دو مرکز دیتا را در دستور کار خود قرار داده است.
 
در لایحه بودجه ۹۹ پیش‌بینی شده است که برای ایجاد دو مرکز دیتا در طرح جامع مالیاتی و همچنین مطالعه و تامین تجهیزات ونرم‌افزار این طرح ۱۲۰ میلیارد تومان اختصاص یابد. بودجه تخصیص یافته به این بخش طی سال جاری ۱۵۰ میلیارد تومان بود. بودجه این بخش در لایحه سال آینده نسبت به امسال با کاهش مواجه شده است.
 
طبق پیش بینی‌های صورت گرفته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز باید همین میزان بودجه به این طرح اختصاص یابد تا این طرح به صورت کامل اجرایی شود. طبق جداول بودجه تا پایان طرح جامع مالیاتی برای بخش تامین تجهیزات و نرم‌افزار در حدود هزار و ۶۴ میلیارد و ۴۹۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به این طرح اختصاص خواهد یافت. تا پایان امسال برای اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی برای بخش تامین تجهیزات سخت افزاری و نرم‌افزای آن طبق جداول بودجه ۸۲۴ میلیارد و ۴۹۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هزینه شده است.
 
برای ایجاد مرکز دیتا در دیوان محاسبات کشور و همچنین برای تامین تجهیزات و ماشین آلات آن نیز در حدود ۲۱ میلیارد تومان اختصاص خواهد یافت. برای سامانه نظارت الکترونیکی دیوان محاسبات کشور(سنا) نیز قرار است ۴ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان اختصاص یابد.

​​