تلفن همراه

توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید دیالمه

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید دیالمه از تاریخ ۸ دی ماه آغاز می شود.
 
با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید دیالمه با پیش شماره های ۳۳۱۲، ۳۳۱۳، ۳۳۴۴، ۳۳۵۰ الی ۳۳۵۲، ۳۳۵۴ الی ۳۳۵۶، ۳۶۸۳ در محدوده خیابان های شهید ناصر وفائی برومند، شهید علی دولو، شهید سماواتی، آبشار شرقی به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
 

​​