فناوری اطلاعات

با CES2020/استخدام گارسون روباتیک در چین

منبع: خبرگزاری مهر
 یک شرکت چینی گارسون روباتیکی با ظاهر گربه ساخته که می‌تواند غذای مشتریان را سرمیز آنها ببرد و قادر به مسیریابی در رستوران است. در نمایشگاه CES۲۰۲۰ یک گارسون روباتیک با صورت دیجیتالی گربه‌ای رونمایی شده که می‌تواند ظرف‌های غذا را حمل کند و در رستوران مسیر خود را بیابد. اگر فردی گوش روبات را نوازش کند، گجت نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد. شرکت چینی Pudu Tech روبات «بلابات» (BellaBot) را برای رستوران‌ها ساخته است. این گارسون روباتیک بانمک فقط یکی از دستگاه‌های خودکاری است که در نمایشگاه CES۲۰۲۰ میلادی رونمایی شده است. در کنار آن روباتی نیز در نمایشگاه رونمایی شده که می‌تواند حرکات یوگا و تای‌چی را نیز انجام دهد. «بلابات» می‌تواند در محیط‌هایی مملو از موانع مسیریابی کند. این روبات دارای ۴ طبقه است و می‌تواند بشقاب‌ها را روی آن حمل کند.

​​