تلفن همراه

آنچه باید درباره قیمت و مشخصات گوشی های ایرانی بدانیم

منبع: هفت صبح
 هفته گذشته وقتی خبر امضای تفاهم نامه ای چهارجانبه برای حمایت از تولید گوشــی های ایرانی منتشر شد، اطلاعات خیلی زیادی در دســترس نبــود. فقط گفته شده وزارت ارتباطات تلاش می کند به تولید سالانه دو میلیون گوشی تلفن همراه کمک کند و تارگت قضیه هم رسیدن به حجم تولید دو میلیون دستگاه موبایل در سال تعیین شده است.
 
معاون فنــاوری و نوآوری وزیر ارتباطات روز گذشــته جزئیات بیشتری از این طرح را شرح داده؛ ستار هاشمی می گوید هدف افزایش ۲۰ درصدی سهم تلفن های همراه تولید داخل در بازار اســت. هربار که چنین بحث هایی پیش می آید ما ایرانی ها از خودمان می پرسیم با توجه به تکنولوژی بالای مورد نیاز برای ساخت گوشی چطور می توان در کشور موبایل ایرانی تولید کرد؟
 
ستار هاشمی به این ســوال پاســخ می دهد و می گوید: بســیاری از شــرکت های بزرگ تولیدکننده تلفن همراه در ابتدای راه وضعیت فعلی ما را داشــتند، با بررسی عمق تولید و تکنولوژی که با حضور تولیدکنندگان حمایت های لازم از این بخش صورت خواهد گرفت. فعلا هدف گذاری در طرح تولید تلفن همراه داخلی کسب سهم ۲۰ درصدی از بازار کشور است و برآوردهای منافع آن برای جلوگیری از خروج ارز و میزان اشتغال آن نیاز به زمان و بازخورد بازار دارد.
 
هاشمی با اشاره به قیمت تلفن همراه های ساخت داخل می گوید در بحــث قیمت گذاری طیف متنوعی از قیمت در نظر گرفته شــده اســت و پیش بینی می شود این تولیدات بین یک تا سه میلیون تومان ارزش گذاری شوند البته این موضوع به پیشنهاد تولیدکنندگان و استقبال از خرید این محصولات بستگی دارد.
 
در گام نخست این طرح، به دنبال عرضه تلفن های همراه با قابلیت رقابت با سایر برندهای موجود در بازار هستیم و پس از آن ســطح تکنولوژی نیز افزایش پیدا می کند. معاون فنــاوری و نــوآوری وزیر ارتباطــات بیان کرد: به طور طبیعی سیستم عامل تلفن همراه مدنظر اندروید خواهد بود، اما نکته مهمی که وجود دارد این است که ما برای فعالان این حوزه تصمیــم نخواهیم گرفت اما دغدغه اصلی ما صیانت از زیست بوم فناورانه کشور است که از تولیدکنندگان مطالبه خواهد شــد تا تهدیداتی که در حوزه ســایبری وجود دارد را به حداقل برسانند.
 
محمدجواد آذری جهرمی هفته گذشته گفته بود برای تولید تلفن همــراه در داخل با کمــک بانک مرکزی و پست بانک تسهیلات ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و متوسط قیمت گوشــی های تولید داخلی حدود دو میلیون و ۵۰۰هزار تومان خواهد بود.

​​