فناوری اطلاعات

وضعیت پروژه های مجتمع های ICT در ۸ استان بررسی شد

منبع: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
جلسه بررسی وضعیت پروژه های مجتمع های فناوری اطلاعات و ارتباطات در ۸ استان کشور که از آبان ماه سال ۹۷ وارد فاز عملیاتی شدند و تا آذرماه سال جاری ادامه یافت، برگزار شد.
 
جلسه گزارش پیشرفت پروژه های ICT با حضور فرهاد معارفی معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزیر ارتباطات و حسین بنازاده مشاور و مدیر پروژه های ICT و جمعی از مشاوران پروژه ها در محل وزارت ارتباطات برگزار شد.
 
در این جلسه، معارفی بعد از ارائه گزارش وضعیت پروژه های مجتمع های ICT در ۸ استان کشور، با اشاره به وضعیت بازار و شرایط اقتصادی کشور، گفت: با توجه به این شرایط، اولویت ما عدم توقف پروژه ها بود و تمام تلاش خود را برای این منظور انجام دادیم و پروژه ها پیشرفت خوبی داشته است.
 
وی بر لزوم استفاده از تمام ظرفیت ها برای انجام و تکمیل پروژه های مجتمع های ICT در استان ها، افزود: برای ادامه و تکمیل پروژه ها از ظرفیت مدیران استانی استفاده کردیم.
 
معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزیر ارتباطات از مشاورین و دست اندرکاران پروژه های مجتمع های ICT استان ها خواست در این پروژه ها به موضوع صرفه جویی در مصرف آب و مدیریت سبز توجه داشته باشند و برنامه هایی برای این منظور در نظر بگیرند.
 
در این جلسه گزارشی از وضعیت پروژه های مجتمع های ICT در ۸ استان کشور از آبان ماه سال ۹۷ تا آذرماه سال جاری ارائه شد و در بخش دیگری از این جلسه مشاورین پروژه های ICT سوالات خود درباره برگزاری مناقصات و انجام قراردادها را با کارشناس حقوقی سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح کردند.

​​