فناوری اطلاعات

کیف‌پول سداد برای کاربران اپلکیشن ایوا فعال شد

منبع: پیوست
 
معاون توسعه کسب‌و‌کار شرکت پرداخت الکترونیک سداد اعلام کرد کیف پول سداد آماده بهره‌برداری است و در گام نخست برای چند میلیون کاربر اپلیکیشن ایوا فعال شده است.
 
به گزارش روابط عمومی سداد، امیرحسین داودیان با بیان اینکه توان پیش‌بینی این شرکت درخصوص بازارهای نوظهور و کسب‌و‌کارها در آینده، راهنمای سداد به سوی حوزه‌های جدید تکنولوژی است، افزود: «ما هرسال یک پیش‌بینی برای سال آینده ارائه می‌دهیم. در سال گذشته و در همایش بانکداری یکی از پیش بینی‌ها این بود که کیف پول‌ها حضور قدرتمند و پررنگی در حوزه پرداخت خواهند داشت. این موضوع با فاصله‌ی کمتر از یکسال از طرح آن، امروز در سداد آماده بهره‌برداری است.»
به گفته داودیان به زودی می‌توان این کیف پول را خارج از شبکه سداد و در بسترهای دیگر نیز مشاهده کرد.
داودیان با بیان اینکه پیش‌بینی ما در شرکت پرداخت الکترونیک سداد نه به عنوان یک بنگاه تحقیقاتی بلکه به عنوان یک بنگاه تجاری فعال در صنعت انجام می‌شود، ادامه داد: «بنابراین به آنچه پیش‌بینی می‌کنیم باور داریم و به آن حوزه می‌پردازیم.»
او در مورد پیش‌بینی‌های دیگر شرکت سداد در مورد آینده کسب‌وکارها و بازار نیز گفت: «پیش‌بینی دیگر ما در زمینه پرداخت‌ها‌ی خرد و شکل‌گیری بازارهای جدید در قالب سوپرمارکت‌های آنلاین و امثال آن بود. موضوع دیگری که آنرا پیش‌بینی کرده بودیم ادغام کسب‌وکارهای جدید با یکدیگر برای شکل‌گیری نوع جدیدی از ارائه خدمات در قالب سوپر اپها بود.»

​​