تلفن همراه

توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات مرحوم نهری

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات مرحوم نهری از تاریخ ۲۸ دی ماه آغاز می شود.
 
 با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات مرحوم نهری با پیش شماره های ۸۸۰۷ الی ۸۸۰۹، ۸۸۳۶ الی ۸۸۳۸، ۸۸۵۶ الی ۸۸۵۹، ۸۶۱۲ در محدوده پل نورانی، فخار مقدم و بوستان یکم غربی به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
 

​​